Sức hút của căn hộ lớn cho gia đình đa thế hệ

15/10/2020 14:33

Tại "Hội thảo Sức hút đô thị biển" mới đây, ông Phạm Lâm, Tổng giám đốc Công ty DKRA Việt Nam cho biết, nhìn lại chặng đường 10 năm (2010-2020) phát triển của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, biến động về giá diễn ra mạnh mẽ. Nhiều tài sản tại các thành phố biển đã tăng giá gấp 3, thậm chí có trường hợp tăng gấp 4 lần, rơi vào các loại hình biệt thự biển, shophouse trong các khu đô thị biển.

Ông Lâm cho biết, cột mốc 2010-2013 là giai đoạn thị trường bất động sản cả nước nói chung suy giảm nặng nề nhất. Sang năm 2014, thị trường bắt đầu phục hồi trở lại. Bất động sản biển giai đoạn này gắn liền chủ yếu với loại hình biệt thự biển trong các khu resort, còn condotel bắt đầu xuất hiện nhưng chưa nhiều. Các dự án đa phần ở quy mô nhỏ, chưa đa dạng sản phẩm.

Đến giai đoạn 2015-2019, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng bước vào thời kỳ "trăm hoa đua nở", nhất là những chủ đầu tư lớn của Việt Nam đều tăng tốc phát triển các dự án ven biển.

Đây là thời điểm thị trường xuất hiện nhiều phân khúc mới, các dự án có quy mô lớn hơn, được đầu tư bài bản hơn. Cuộc chạy đua về cam kết lợi nhuận cũng bùng nổ trong giai đoạn này và đã gây ra hệ lụy về sau.

Tại "Hội thảo Sức hút đô thị biển" mới đây, ông Phạm Lâm, Tổng giám đốc Công ty DKRA Việt Nam cho biết, nhìn lại chặng đường 10 năm (2010-2020) phát triển của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, biến động về giá diễn ra mạnh mẽ. Nhiều tài sản tại các thành phố biển đã tăng giá gấp 3, thậm chí có trường hợp tăng gấp 4 lần, rơi vào các loại hình biệt thự biển, shophouse trong các khu đô thị biển.

Ông Lâm cho biết, cột mốc 2010-2013 là giai đoạn thị trường bất động sản cả nước nói chung suy giảm nặng nề nhất. Sang năm 2014, thị trường bắt đầu phục hồi trở lại. Bất động sản biển giai đoạn này gắn liền chủ yếu với loại hình biệt thự biển trong các khu resort, còn condotel bắt đầu xuất hiện nhưng chưa nhiều. Các dự án đa phần ở quy mô nhỏ, chưa đa dạng sản phẩm.

Đến giai đoạn 2015-2019, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng bước vào thời kỳ "trăm hoa đua nở", nhất là những chủ đầu tư lớn của Việt Nam đều tăng tốc phát triển các dự án ven biển.

Đây là thời điểm thị trường xuất hiện nhiều phân khúc mới, các dự án có quy mô lớn hơn, được đầu tư bài bản hơn. Cuộc chạy đua về cam kết lợi nhuận cũng bùng nổ trong giai đoạn này và đã gây ra hệ lụy về sau.

Tại "Hội thảo Sức hút đô thị biển" mới đây, ông Phạm Lâm, Tổng giám đốc Công ty DKRA Việt Nam cho biết, nhìn lại chặng đường 10 năm (2010-2020) phát triển của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, biến động về giá diễn ra mạnh mẽ. Nhiều tài sản tại các thành phố biển đã tăng giá gấp 3, thậm chí có trường hợp tăng gấp 4 lần, rơi vào các loại hình biệt thự biển, shophouse trong các khu đô thị biển.

Ông Lâm cho biết, cột mốc 2010-2013 là giai đoạn thị trường bất động sản cả nước nói chung suy giảm nặng nề nhất. Sang năm 2014, thị trường bắt đầu phục hồi trở lại. Bất động sản biển giai đoạn này gắn liền chủ yếu với loại hình biệt thự biển trong các khu resort, còn condotel bắt đầu xuất hiện nhưng chưa nhiều. Các dự án đa phần ở quy mô nhỏ, chưa đa dạng sản phẩm.

Đến giai đoạn 2015-2019, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng bước vào thời kỳ "trăm hoa đua nở", nhất là những chủ đầu tư lớn của Việt Nam đều tăng tốc phát triển các dự án ven biển.

Đây là thời điểm thị trường xuất hiện nhiều phân khúc mới, các dự án có quy mô lớn hơn, được đầu tư bài bản hơn. Cuộc chạy đua về cam kết lợi nhuận cũng bùng nổ trong giai đoạn này và đã gây ra hệ lụy về sau.

Tìm kiếm tin